Hóa học 9 - Bài 45 - Tiết 55 - Axit Axêtic

03/04/2009 12:00 Sáng 4 phản hồi

Tệp đính kèm

12387497663430_Axit_Axetic.ppt
File: 12387497663430_Axit_Axetic.ppt (3 MB)

Tin mới

Các tin khác

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác